Rīcības nedēļa “Kāpēčos” – plastmasai nē!

Aplūkosim dažādus priekšmetus grupā, kuri izgatavoti no plastmasas, papīra, koka. Mācīsimies atšķirt materiālus.

Rosināsim bērnus domāt par atkritumu savākšanas nepieciešamību. iepazīsimies ar konteineru krāsām un trenēsimies šķirot atkritumus.

Eksperimentēsim ar dažādu materiālu un sadzīvē izmantojamo produktu šķīšanu ūdenī.

Skatīsimies filmiņas par atkritumu šķirošanu, plastmasas ietekmi uz dabu.

Advertisements