ENERĢIJA 2018/2019

Ekoskolas mērķi, apgūstot  tēmu “Enerģija” :

  • Pievērst pirmsskolēnu uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām.
  • Likt pirmsskolēniem apzināties saistību starp enerģijas izmantošanu un finansēm.
  • Parādīt, ka pasākumi, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, arī ir efektīvi un ietaupa gan enerģiju, gan arī finanses.
  • Izpētīt un apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu.

Mācību satura uzdevumi:

  • Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.
  • Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.
  • Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.
  • Rosināt taupīgi/efektīvi izmantot enerģiju.
Advertisements