PALDIES visiem aktīvistiem par dalību “Piekrastes Tīrrade- Latvijai 100”!

“Piekrastes Tīrrade- Latvijai 100” – iniciatīva, kuras laikā tika sakopta visa 500 km garā josla gar Baltijas jūru. PALDIES Olīvijas Hofmanes, Evijas un Annas Āboliņu, Agates Vavilovas, Raivja Šeršnova, Odrijas Mužikas, Marijas un Viktorijas Eisaku  ģimenēm, skolotājas Lailas Klētnieces ģimenei, skolotājai Andai Kalniņai, Ekoskolas koordinatorei Vizmai Mužikai un vadītājai Vēsmai Eglītei par aktīvo dalību piekrastes sakopšanā 3km garumā Saulkrastu novadā!

Advertisements