Kārumnieku sasniedzamie rezultāti oktobrī

  • Apzīmē skaņu ar tam atbilstošu burtu/ lasa vārdus/ saprot izlasīto;
  • Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto;
  • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas 10 apjomā;
  • Stāsta par sava darba ieceri;
  • Patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus;
  • Klāj krāsu dažādos veidos, zīmē un glezno pēc iztēles un atmiņas;
  • Pareizi tur un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus;
  • Skaidro un ievēro grupā pieņemtos drošības noteikumus;

Dosimies tuvākos un tālākos pārgājienos, lai vērotu un pētītu mūsu novada skaistākās vietas. Vērosim ainavu daudzveidību, spriedīsim, kāpēc tās ir atšķirīgas, kas tās veido .

Advertisements