Sasniedzamie rezultāti Bitītēs oktobrī .

1.Atbild uz jautājumiem par dzirdēto informāciju.

2.Pareizi izrunā patskaņus.

3.Rotaļājas ar bērnu, ar kuru vieglāk saprotas,ir kopīgas intreses.

4.Labprāt iesaistās ikdienas darbos.

5.Nosauc priekšmetu skaitu skaitļu 5 apjomā, praktiskā darbībā.

6.Sasaista ģeometriskas figūras un telpiskus kermeņus un pazīstamus objektus .

7.Vēro ,tausta,smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus (kokus,dārzeņus, puķes.)

8.Zīmē un glezno pazīstamus objektus, ekspermentējot ar krāsām ,līnijām,laukumiem.

9.Skandē tautasdziesmas par rudeni.

10.Pēta apkārtējo vidi, meklē materiālus savas ieceres īstenošanai.

Advertisements