Kārumnieku sasniedzamie rezultāti septembrī:

  1. Veido secīgu stāstījumu par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņojot dažādu vārdšķiru vārdus;
  2. Pareizi izrunā skaņas vārdos/ apzīmē skaņu ar tam atbilstošu burtu;
  3. Stāsta par tuvākajā apkārtnē sastopamajiem augiem  rudenī:
  4. Skaitu apzīmē ar tam atbilstošu ciparu/ raksta skaitam atbilstošus ciparus;
  5. Nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot vārdus- pa labi, pa kreisi;
  6. Skaidro un novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību;
  7. Skaidro un ievēro grupā pieņemtos kārtības un drošības noteikumus, rīkojas saskaņoti ar citiem.

Kārumnieki daudz uzturēsies ārā, pētīs, vēros, izteiks secinājumus, apgūstot prasmi sarunāties, saprasties un sadarboties.

Advertisements