PUĶUZIRNIS MAIJĀ.

 • Uztver un pieņem spēles noteikumus,arī dažādas lomas grupā.
 • Stāsta un izsaka savu viedokli par darīto,lietām,notikumiem.
 • Pauž izpratni par savām,līdzcilvēku un dzīvo būtņu sajūtām, izrādot līdzjūtību,līdzcietību.
 • Nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, to īpašības un darbības.
 • Atbild uz jautājumiem par ikdienas aktualitātēm,situācijām, novērojumiem.
 • Ieklausās, pievērš uzmanību dabā dzirdamām skaņām(dzied putni, pūš vējš, līst lietus, rej suns, brauc auto, lido lidmašīna u.c.)
 • Vēro, tausta, smaržo tuvākajā apkārtnē esošos augus( telpaugi,puķes, krūmi, koki).
 • Veic kustības atbilstoši skolotāja aicinājumam plaknē un telpā ( augšā, lejā, priekšā).
 • Vēršas pie pieaugušā un grupas biedriem pēc palīdzības.
 • Aicina citus rotaļāties kopā.
 • Konstruē telpiskus objektus un nosauc izveidoto( tilts, sēta, tornis, ceļš u.c.).
 • Atdarina ar kustībām skaņām literārajā darbā dzirdēto.
 • Reaģē uz signālu, apstājas pēc signāla.
 • Izprot un ievēro noteikumu- pārvietoties vienā virzienā.
Advertisements