Kriksīšu sasniedzamie rezultāti.

Lielā ideja-         Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju.

 • Saklausa vienkāršu informāciju, pazīstamus vārdus  runā vai tekstā.
 • Lasa un saprot īsus sev nozīmīgus vārdus.
 • Izrunā skaņu pareizi.
 • Nodod informāciju citam.
 • Raksta burtu elementus (svītra, lociņš, ovāls, pusovāli, cilpa).
 • Atpazīst un raksturo dabas parādības un objektus attēlos, video un audio materiālos.
 • Rūpējas par  tuvākajā apkārtnē  esošajiem augiem kopā ar pieaugušo, un stāsta par to.
 • Nosaka skaitļa sastāvu praktiskā darbībā un nosauc to.
 • Mēra ar nosacītu mēru garumu, platumu, augstumu,tilpumu.
 • Apkopo vienkāršu informāciju.
 • Nosauc savas un citu emocijas (skumjas, bēdas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un pauž atbilstoši situācijai.
 • Apvieno dažādus vizuālās mākslas veidus, veidojot, sižetisku   darbu.
Advertisements