Pūcēnu sasniedzamie rezultāti aprīlī, maijā.

 • Ieklausās, pievērš uzmanību, dabā dzirdamām skaņām (putnu balsis, suņu rejas, vēja šalkoņu… ).
 • Izsaka savu vajadzību ar žestiem, ar vārdiem.
 • Runā īsos teikumos.
 • Atkārto skaņas, vārdus, ritmisku runu ( vienkāršu skaitāmpantiņu, dzejolīti, dziesmiņu).
 • Parāda un nosauc ” viens”‘, ” daudz” priekšmetus un citas lietas.
 • Saprot kustību un virzienu maiņu.
 • Liek, kārto priekšmetus, rotaļlietas, apavus rindā.
 • Novelk apģērbu, apavus pēc savām spējām, savā tempā.
 • Piedāvā sagatavot rotaļu produktus (tēja, sula, kūka…) .
 • Aicina rotaļāties pieaugušajiem.
 • Pieņem palīdzību, samīļo draugu.
 • Spēj pagaidīt nelielu laika sprīdi.
 • Pielieto grupā, ārā pieejamo kustību aprīkojumu, piedāvātās aktivitātes.
Advertisements