Kāpēči aprīlī apgūs

Kukaiņi

  • Atkārtosim dzrdētās skaņas, vardus un ritmisko runu.
  • Veidosim prasmi stāstīt par attēlā redzamo.
  • Mācīsmies atpazīt un nosaukt dažādus kukaiņus (bite, zirneklis, taurenis, mārīte, muša, sienāzis, spāre, ods, skudra)
  • Vērosim dabā kukaiņus.
  • Pilnveidosim un nostiprināsim jēdzienus “liels”, “vislielākais”, “mazs”, “vismazākais”. Pilnveidosim prasmi salikt priekšmetus augošā secībā.
  • Turpināsim mācīties skaitīt līdz 3.
  • Pilnveidosim prasmi griezt ar šķērēm pa taisnu līniju.
Advertisements