“TAURENĪŠI”- sasniedzamie rezultāti aprīlī

Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

Iepazīt Latvijā mītošo daudzveidīgo dzīvnieku pasauli, sākot no mazajiem kukainīšiem un beidzot ar lielajiem meža dzīvniekiem. Vērot putnus un klausīties to skaistajās pavasara dziesmās.

  • Attīstīt prasmi klausīties, koncentrēt uzmanību uz runātāju;
  • Turpina iepazīt dabas objektus, parādības, to izmaiņas laikapstākļos;
  • Lietot pieklājības frāzes kā “lūdzu” un “paldies“;
  • Salīdzināt konstantus lielumus- liels un mazs, kā arī saprast jēdzienus kā viens un daudz;
  • Attīstīt sīko motoriku, mācīties satvert un vērt dažāda veida materiālus;
  • Apgūt prasmi krāsot noteiktā laukumā;
  • Veic kustības atbilstoši sižetu rotaļām;
  • Veicināt sociālās prasmes kā pacietību, iecietību, cieņu vienam pret otru;
  • Mācīties kopīgi sakārtot mantas pēc spēlēšanās, sakārtot apkārt esošo telpu, vidi.
Advertisements