Kārumnieku sasniedzamie rezultāti

Lielā ideja-         Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

 • Atsaucīgi, pieklājīgi un vēlīgi izturas pret citiem grupas bērniem;
 • Risina problēmas ikdienas situācijās;
 •  Saliek vārdu no burtiem, ievērojot virzienu no kreisās uz labo pusi/ Lasa īsus vārdus;
 • Mēģina pārrakstīt/ uzrakstīt ziņu( apsveikumu, ielūgumu ), zīmējot līnijas, formas un sev nozīmīgus burtus.
 • Veido secīgu stāstījumu par redzēto dzirdēto, piedzīvoto.
 • Saskata pavasarim raksturīgākos, tuvākajā apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus, stāsta par novēroto;
 • Plāno savu darbību, balstītu uz novērojumiem;
 • Vēro un saskata izmaiņas dabas objektos, saista tās ar konkrētu dabas parādību;
 • Izsaka savu varbūtību, pārbauda to praktiski. ( par skaitu, lielumu, notikumu secību);
 • Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas;
 • Nosaka virzienu telpā: uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi/ Atrod nepieciešamo pēc orientiera;
 • Zīmē pēc vērojuma vai attēla paša  izvēlētus objektus/ glezno brīva dabā savus izvēlētos dabas ojektus;
 • Sadarbojoties ar grupas bērniem, izspēlē literārā darba sižetu;
 • Izgatavo dabas materiālu gleznas.
Advertisements