Sasniedzamie rezultāti Cirulīšos aprīlī!

Es un pasaule ap mani!

 • Sagaida pavasari, vērojot kas notiek tuvākajā apkārtnē.
 • Novēro dabas objektus tuvākajā apkārtnē, mācās tos raksturot.
 • Attēlos vai dabā saskata kopīgo un atšķirīgo mežā un pļavā.
 • Veidot stāstījumu pēc pieredzes.
 • Veido secīgu stāstījumu atbilstoši dotajam tematam.
 • Turpināt iesākto tekstu.
 • Raksta vārdus un vienkāršus teikumus.
 • Lasa vārdus, vārdu savienojumus, īsus teikumus.
 • Sižetiskajā teksta uzdevumā nosaka  , kas zināms, kas jāaprēķina.
 • Dala figūras uz pusēm
 • Strādā ar lineālu.
 • Modelē dažādas figūras.
 • Raksta skaitļus un ciparus rūtiņu tīklā.
 • Nosauc skaitļus līdz 20 un atpakaļ
 • Šuj kopā divus audumus, šuj pogas.
 • Turpina apgūt drošības noteikumus džimbas nodarbībās.
 • Apmeklē keramikas nodarbības mākslas skolā.
Advertisements