“Prātnieku” marts.

“Prātnieki” iejutās vēsturnieku lomā.

Noskaidrojām un izpētijām:

  • Kas bija dinozauri?
  • Kāpēc dinozauriem ir tik neparasti vārdi?
  • Kā dzīvoja dinozauri?
  • Kā dzīvoja alu cilvēki?
  • Kā cilvēki dzīvoja viduslaikos?
  • Kā būvēja pilis un gatavoja ieročus?

 

Klausijās tekstu un atbildēja uz jautājumiem.

Minēja aprakstošas mīklas, paši sacerēja mīklas.

Rakstijām burtu elementus, vārdus, teikumus. Apguvām jaunus vārdus.

Lasijām vārdus, teikumus.

Izpētijām dabas materiālus – koks, akmens.

Konstruēja, izmantojot dažādus konstruēšanas materiālus .

Veidoja dažādus objektus no dažādiem materiāliem.

Veidoja skaitļu sastāvu dažādās variācijās – darba lapās, spēlēs.

Pina no papīra, dzijas, sutažā pīnītes.

Iejutās kāda literārā darba varoņa tēlā – gatavojās “Pavasara koncertam”.

 

 

Advertisements