“Prātnieku” aprīlis.

“Prātnieki” vēros dabas pārmaiņas pavasarī.  Vēros putnus, kukaiņus un dzīvniekus. Noskaidros, kā dzīvā radība pielāgojās pārmaiņām dabā. Nostiprinās zināšanas par kokiem. Noskaidrosim augu nozīmi cilvēku dzīvē. Rūpēsimies par tīru un sakoptu vidi. Turpināsim rūpēties par zaļajām palodzēm.

Atkārtosim un nostiprināsim mācību gada laikā apgūtās zināšanas un prasmes:

  •  Nostiprināsim zināšanas par profesijām un iepazīsimies ar jaunām profesijām. Noskaidrosim, par , ko paši vēlās kļūt.
  •  Nostiprināsim zināšanas par Latviju, savu novadu.
  • Iejutīsimies kādā literārā darba varoņa tēlā – gatavosimies “Pavasara koncertam”.
  • Lietosim dažādus materiālus radošā darbībā – gatavosim dāvaniņas, ielūgumus, plakātus.
  • Nostiprināsim lasīt prasmi, stāstīt prasmi.
  • Rakstīsim vārdus, vārdu savienojumus, tekstus.
  • Rēķināsim, salīdzināsim, mērīsim 20 apjomā.
  • Veiksim dažādas fiziskas aktivitātes dabā.

Baudīsim kopā būšanu ar saviem grupas biedriem.

 

Advertisements