Bitītes 1.04-30.04

Kukaiņi, ragaiņi.

1.Iepazīst kukaiņu daudzveidību (kopīgās un atšķirīgās pazīmes).

2.Izdomā un liek savu ritma rindu

3.Salīdzinot kopas, lieto jēdzienus: vairāk, mazāk, tikpat,vairāk nekā,mazāk nekā.

4.Atrod un nosauc apkārtējā vidē sev zināmus burtus.

5.Spēj īsi pastāstīt par sevi un veiktajām darbībām.

6.Tin dziju ap dažādiem priekšmetiem.

7.Krāsojot laukumus ievēro robežas.

 

Advertisements