Bitītes 05.03. – 26.29.

Tēma:” Ūdens.”

  1. Izzina ūdens īpašības, eksperimentējot, pārbaudot pieņēmumus.
  2. Vēro augu augšanas procesu.
  3. Turpina veidot ritmisku rindu no priekšmetiem.
  4. Nosauc priekšmetu skaitu.
  5. Pazīst ģeometrisku formu – lode.
  6. Spēj pastāstīt īsi par savu zīmējumu.
  7. Nosauc atbilstošo skaņu vārda beigās.
  8. Palīdz grupas biedram, ja redz un izprot, ka tas nepieciešams.
  9. Vēro, pārrunā, vai krāsas mainās, izdara secinājumus, dalās ar tiem.
Advertisements