Buciņi 5.03.-29.03.

Tēma:”Dabas atmoda”

1.Ideju zirneklis,kas ir” Dabas atmoda”.

2.Izvēlas dzirdētajam atbilstošu ilustrāciju vai attēlu.

3.Atkārto dzirdēto skaņu un saklausa pirmo skaņu vārdā.

4.Saskata dabas objektu izmaiņas(sniegs),rotaļu situācijās dažādos laika apstākļos.

5.Raksturo dabas parādības.

6.Atrod noteiktu skaitu priekšmetu(6) un mācās ciparu septiņi.

7.Nosauc priekšmetu skaitu.

8.Turpina iesākto ritmisko rindu.

9.Patstāvīgi izvēlās un veic sev interesējošās darbības.

Advertisements