Grupas “Puķuzirnis” sasniedzamie rezultāti decembrī.

 • Atšķir priekšmetu apaļas un stūrains formas,
 • saprot jēdzienus “mazs”, “liels”,
 • veido, kārto priekšmetus rindā,
 • noliek savu krēsliņu pie galda vai rindā- blakus citiem krēsliņiem,
 • atšķir virzienu “uz priekšu”, “atpakaļ” un jēdzienu “uz otru pusi”,
 • piedalās pieaugušo piedāvātās organizētās rotaļu darbībās,
 • kārto rotaļlietas kopā ar pieaugušo,
 • ievēro vienotus, vienkāršus kārtības noteikumus,
 • zīmē vertikālas, horizontālas, apļveida līnijas,
 • grupē priekšmetus pēc krāsas,
 • klausās pasakas- izrāda emocijas par dzirdēto,
 • atdarina kustības dejojot, rotaļās,
 • vēro attēlus- pauž atttieksmi.
Advertisements