Sasniedzamie rezultāti grupā ,,Puķuzirnis,, oktobrī un novembrī.

 • Skatās grāmatas, nosauc sev pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes,
 • atkārto dzirdētas skaņas, vārdus, ritmisku runu,
 • novēro un iepazīst tuvākajā apkārtnē esošos augus un dzīvniekus,
 • atšķir jēdzienus ,,viens,, un ,,daudz,,,
 • rotaļājas bez pieaugušā līdzdalības,
 • piedalās pieaugušā piedāvātās, organizētās rotaļdarbībās,
 • kārto rotaļlietas kopā ar vai bez pieaugušā, novelk apģērbu un apavus ar vai bez pieaugušā atbalsta,
 • satver sīkus priekšmetus un veic darbības – ieliek, izņem, ver, sprauž,
 • pielīmē papīru un dziju pie pamatnes,
 • izver auklu caur caurumotu pamatni,
 • Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem,
 • Izrāda emocijas un iesaistās muzikālajā darbībā,
 • Dzied atbilstoši individuālajām spējām,
 • Pārvar šķēršļus sev pieņemamā veidā,
 • Ievēro iekšējās kārtības un drošibas noteikumus.
Advertisements