Bioloģiskā daudzveidība

2017./18. mācību gadā Ekoskolā esam izvēlējušies tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”.

Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir viena no divām lielajām cilvēku
radītajām vides problēmām (otra ir klimata pārmaiņas), kas draud līdz
nepazīšanai mainīt pasauli, kurā dzīvojam. Kā būtu dzīvot Latvijā bez
putniem, bez ziedošām pļavām, bez dabiskiem, skaistiem mežiem un
bez dzīvības mūsu Baltijas jūrā? Pat tie, kas ikdienā neuztraucas par vides
aizsardzību, nevēlētos neko tādu pieredzēt, tāpēc gan Ekoskolām, gan
visai sabiedrībai ir ļoti svarīgi izprast dabas vērtību izzušanas cēloņus, lai
varētu rīkoties to novēršanai.
EKOSKOLAS MĒRĶI, STRĀDĀJOT AR TĒMU ir :
*iedrošināt audzēkņus izzināt un izprast dabas vērtības un to
daudzveidību;
*veicināt praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības
aizsardzībai;
*atrast jaunus veidus, kā izmantot skolas apkārtni dabas
vērtību izzināšanā;
*izglītot audzēkņus par augu, dzīvnieku un citām sugām, kurām
skolas un tuvākā apkārtne ir dzīves vide;
*aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību skolas
apkārtnē, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes un
ieviešot vērtīgus dabas elementus.

Advertisements