Cīrulīšu uzdevumi janvārī.

Janvāri, janvāri, sniega putru savāri!

Būs laukiem, būs mežiem, būs sīkiem krūmiņiem.

Putini, putini, bērniem vaigus kutini!

Būs sniedziņš,  būs prieciņš!!!

 

Janvārī „Cīrulīši” izpētīs laika ritējumus.

Nostiprināsim un paplašināsim zināšanas par gadalaiku raksturīgākajām īpašībām, izpētīsim kurā gadalaikā esam dzimuši. Iepazīsimies ar ziemas mēnešu nosaukumiem.

Vērosim un priecāsimies par skaisto ziemu un sniegu, veiksim eksperimentus ar sniegu un ledu, krāsosim to.

Veidosim slēpošanas iemaņas.

Izpētīsim kalendāru. Nostiprināsim nedēļas dienu nosaukumus.

Izpētīsim dienas un nakts darbus cilvēku un dzīvnieku valstībā.

Iepazīsimies ar dzīvnieku un putnu dzīvi ziemā, palīdzību tiem.

Veidosim prasmi lasīt uz rakstīt vārdus, īsus teikumus.

Atkārtosim burtus A,Ā,L,S,M,I,Ī,K,U,Ū,T,E,Ē,R. Klausīsimies un iepazīsim  jaunus O,P,V.

Skaņosim  vārdus, noteiksim skaņas atrašanās vietu vārdā.

Minēsim mīklas par ziemu.

Veidosim prasmi risināt teksta uzdevumus, pierakstīt darbības.

Iepazīsimies ar figūru- rombs.

Tīsim kamolus, pīsim un vīsim pīnītes.

Zīmēsim, līmēsim, griezīsim un radoši darbosimies ar dažādiem materiāliem.

Kopīgi veidosim apsveikumus Ropažu novada pašdarbnieku kolektīviem.

Turpināsim mācīties atpazīt emocijas. Apgūsim dažādus emociju pašregulācijas un nomierināšanās veidus.

Advertisements