Kriksīšos noslēdzies E-twininga projekts – “Cukura saldums un posts”

document-page-001

Ļoti veiksmīgi noslēdzies e-twinning projekts “Too much sugar” jeb “Par daudz cukura”. Projekta laikā turpinājām iepazīt cukura labās un sliktās ietekmes ,e-vidē vērojām , kā ar cukuru iepazīstas  Rīgas PII”Viršu dārzs” un Pastendes PII”Ķipars” bērni. Ar šiem bērniem tikāmies divās videokonferencēs. Sadarbībā ar sporta skolotāju Daigu izstrādājām sporta kompleksu “Cukura dedzināšanai”. Šos vingrinājumus no mums pārņēma arī projekta draugi Rīgā un Pastendē. Dalījāmies ar veselīgu ēdienu receptēm un gatavojām draugu piedāvātos ēdienus. Ir izveidota kopīga veselīgo ēdienu recepšu grāmata.

Kad  , ciemojoties “Annelē” kultūras centra vadītāja Sanita Megere- Klevinska jautāja “Kriksīšiem” , kāpēc vispār ir jāsporto , atskanēja atbilde:”Nu tāpēc, lai sadedzinātu cukuru!”

Patiesi dziļa izpratne par cukura ietekmi uz mūsu organismu un veselīgu dzīvesveidu , mūsu bērnu izpratnē vēl tikai veidojas, bet turpinot iesākto arī turpmāk, rodas ticība, ka izaugs cilvēki, kam ir svarīgi rūpēties par savu veselību. Paldies vecākiem par atbalstu, sapratni un līdzdarbošanos ! Turpiniet bērnudārzā iesākto savās ģimenēs, pagatavojiet kādu recepšu grāmatā atrodamo ēdienu, pavingrojiet, kad esat apēduši ģimenes kūku un veselīgs dzīvesveids kļūs arvien tuvāks draugs visiem!

Skolotāja Sarmīte Apīne

Advertisements