Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

 

Ieejot lielveikalā, mūsu skatam paveras plaukti, pārpilni ar visdažādāko pārtiku, dažreiz tā pie mums ir nonākusi no pasaules otras malas. Tas viss rada iespaidu par bagātīgu izvēli un arvien pieaugošu pārtikas produktu daudzveidību. Tomēr šāds iespaids var būt maldinošs.

Apvienoto Nāciju Organizācijas atbildīgā institūcija pārtikas un lauksaimniecības jautājumos, Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija (FAO), ir secinājusi, ka, lai gan pasaules vēsturē pārtikai ir audzētas vairāk kā 7000 dažādas augu sugas, pašreiz vairāk kā 75% no pasaulē patērētās pārtikas tiek ražots no 12 augu un 5 dzīvnieku valsts izcelsmes produktiem.

Četri kultūraugi – rīss, kukurūza, kvieši un kartupeļi – sastāda vairāk kā 60% no kopējās uztura enerģētiskās vērtības pasaulē. Ņemot vērā mūsu atkarību no ļoti maza kultūraugu skaita, ir svarīgi saglabāt to šķirņu daudzveidību. FAO jau ir izteikusi brīdinājumus par to, ka mēs ļoti ātri zaudējam arī šķirņu daudzveidību tiem kultūraugiem, kas ir visizplatītākie. Piemēram, lai gan ir zināmi vairāki tūkstoši kviešu šķirņu, arvien mazāk un mazāk no tām tiek audzētas.

 

biodaudzv.

Esam kļuvuši atkarīgi no maza daudzuma komerciālo kultūraugu šķirņēm, tūkstošiem tradicionālo šķirņu jau ir izzudušas, mēs pat nezinam kāds īstenībā ir to skaits. Pētījumā, kas ASV tika veikts 1983. gadā, tika noskaidrots, ka no populārākajiem 66 dažādajām kultūraugu veidiem, mēs esam zaudējuši līdz pat 93 procentus tradicionālo šķirņu. Avots: National Geographic  http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/food-variety-graphic

 

Sakarības:

  • Pārtikas kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu saglabāšana veicina kopējo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzturēšanu.
  • Vietējo kultūraugu šķirņu izmantošana palielina mūsu pārtikas apgādes sistēmai adaptēties klimata pārmaiņām.
  • Daudzveidīgas pārtikas izmantošana ikdienā palīdz mums nodrošināt veselīgu un garšīgu uzturu

Ko varam darīt:

  • Sākt audzēt savu pārtiku! Ja  nav vietas dārzam, tad podiņš uz palodzes jau ir labs sākums. Labs risinājums ir arī „vertikālais dārzs“.
  • Izzinām  senas šķirnes un kultivējam  savā dārzā lielāku augu daudzveidību( neizmetam vecmāmiņas audzēto šķirņu sēklas!
  • varam piedalītie sēklu maiņas pasākumos un iegūt jaunas sēklas savam dārzam.

Papildu informācija

https://www.youtube.com/watch?v=Uwl012o8P7I

Advertisements