Valodas attīstība

Valodas attīstība sākas jau mātes vēderā, kur bērns aktīvi klausās, kādas skaņas ir viņam apkārt. Lai valoda rastos, vispirms ir nepieciešams dot iespēju bērnam to sadzirdēt.  Jāveido valodas attīstībai veicinoša apkārtējā vide. Svarīga loma valodas attīstībā ir tieši vecākiem kā arī cilvēkiem, kas ir kopā ar bērnu, jo līdz 3 gadu vecumam bērns valodu apgūst neapzināti, klausoties, atkārtojot un imitējot valodu sev apkārt.

Kā attīstās bērna valoda sākot no 1.gada.

1 gada vecumā bērns spēj izmantot 3-4 zilbju salikumus, saprot atsevišķus vārdus, kā arī asociē  tos ar konkrētiem priekšmetiem. Saprot vienkāršas instrukcijas, kas tiek papildinātas ar žestiem, piemēram, “Nedrīkst” , “Iedod buču” , “Dod roku”, utt.

1 gada un 6 mēnešu vecumā spēj norādīt  uz kādu no ķermeņa daļām, piemēram, “vēdars”. Vārdu krājums sasniedz 7-20 vārdus.

2 gadu vecumā spēj norādīt jau uz 5 ķermeņa daļām. Vārdu krājumu sastāda vismaz 50 vārdi. Saprot un spēj izpildīt 2. pakāpes instrukcijas (“Aizej uz istabu un atnes mantiņu!”). Sāk izmantot vietniekvārdus  es, tu, mēs. Spēj izveidot  teikumu vismaz no 2 vārdiem. Šajā vecumposmā bērns jau spēj saprast skaņas: p, b, m, f, v, t, d, n, k, g, h. Svilpjošās skaņas (s,z,c), šņācošas skaņas (š, ž, č). Skaņas r, l parasti tiek izlaistas vai aizvietotas.

2 gadu un 6 mēnešu vecumā bērns valodā pareizi lieto vietniekvārdus es, tu, man. Spēj atkārtot 2 ciparus pareizā secībā. Saprot, ko nozīmē “viens”. Saprot darbības aprakstu (“Parādi, kurš skrien, kurš sēž!”). Saprot priedēkļu nozīmi sev pazīstamās situācijās (“uz kā Tu sēdi?”). Pareizi spēj izrunāt skaņas: s, z, l.

3 gadu vecumā bērna vārdu krājums ir sasniedzis 250 – 700 vārdu. Spēj veidot teikumus no 5-8 vārdiem, zin daudz īpašības vārdus un lietvārdus. Spēj nosaukt savu vārdu, dzimumu un vecumu. Spēj izpildīt uzdevumu, piemēram, “Ieliec bumbiņu grozā, noliec klucīti zem trauka!”. Teikumos sāk lietot vienkāršus vārdu savienojumus: tāpēc ka, ja, kad. Spēj izprast vienkāršus stāstiņus, gan tādus, kas ir papildināti ar attēliem, gan bez tiem. Uzdod jautājumus par vārdu nozīmi.

4 gadu vecumā bērna runā sastopami sarežģīti vārdu savienojumi un teikumi. Bērns izmanto priedēkļus: līdz, pēc, aiz un jautājumi: kas, kur, cik. Pareizi spēj izrunāt šņācošās skaņas (š, ž, č). Vārdu krājums 1500-2000 vārdu.

5 gadu vecumā bērna vārdu krājums ir no 2500-3000 vārdiem. Aktīvi spēj lietot vārdus (dārzeņi, augļi, dzīvnieki utt.) Vārdi tiek pareizi izrunāti un veidojot teikumu, neiztrūkst vārdi izņemot grūtus un nezināmus vārdus ( ekskavātors, u.c.). Bērns ir apguvis visas dzimtās valodas skaņas un spēj tās pareizi lietot.

Advertisements