Ekoskolas tēma: Veselīgs dzīvesveids

Ekoskolas mērķi

 • Pievērst uzmanību bērnu veselībai, PII un tās apkārtnes estētiskajai kvalitātei.
 • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi.
 • Veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to.
 • Radīt veselīgu un tīru vidi, kas nekaitē.

Mācību satura uzdevumi

 • Veicināt izpratni par apkārtējās vides un veselības savstarpējo saikni.
 • Sekmēt priekšstatu par uzturu, tā daudzveidības nozīmi veselības nodrošināšanā.
 • Veicināt izpratni par pozitīvas saskarsmes nozīmi cilvēka labsajūtas nodrošināšanā.
 • Pilnveidot izpratni par fiziskas slodzes nepieciešamību ikdienā un atpūtu kā darbības veida

maiņu.

 • Veicināt izpratni par pozitīvas saskarsmes nozīmi cilvēka labsajūtas nodrošināšanā.
 • Veicināt izpratni par higiēnu kā galveno priekšnosacījumu slimību un traumu novēršanā.
 • Veicināt priekšstatu par sadzīves ķīmijas, kosmētikas līdzekļu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas

ietekmi uz vidi, veselību.

Advertisements