Balto stārķu ligzdošanas sekmju monitorings parauglaukumos

1.  Izvēlieties teritoriju, kurā veiksiet ligzdu uzskaiti. Vēlams, lai tā nebūtu mazāka par 100 km². Aprēķiniet savus spēkus un iespējas ne tikai šajā, bet arī nākamajos gados. Daudz vērtīgāk būs, ja rūpīgi un pilnīgi apsekosiet mazāku teritoriju, nekā nepilnīgi aptversiet lielu teritoriju. Izvēlēto teritoriju iezīmējiet kartē.

2. Ja sākat šo darbu pirmo reizi, kā arī lai atrastu jaunas ligzdas, iesakām to sākt jau ziemā vai agri pavasarī, kad kokiem vēl nav lapu un ligzdas labi ieraugāmas no lielāka attāluma.

3. Visas atrastās ligzdas iezīmējiet kartē un piešķiriet tām savu kārtas numuru. Šai numerācijai jāsaglabājas arī turpmāk. Ja attiecīgā ligzda nokrīt vai citādi iet bojā, tās numuru turpmāk vairs nelietot; jaunajām ligzdām piešķirams nākamais kārtas numurs pēc pēdējās ligzdas.

4. Anketās ligzdai jābūt ar to pašu numuru, kas kartē. Vietas (māju) nosaukumu turpmākajos gados arī nevajadzētu mainīt; ja tomēr konstatējat, ka ligzda atrodas tuvāk kādām citām mājām, nekā iepriekš minētajai, tad tas arī jānorāda (piem.: Strazdi (agrāk Baloži)). Pretējā gadījumā mums dažkārt nav iespējams konstatēt, vai runa ir par jau senāk zināmu ligzdu, vai arī tā ir jauna ligzda.

5. Ligzdas jāapseko vismaz divas reizes sezonā; vienai no tām jābūt maijā – jūnijā, otrai – jūlija sākumā – vidū, lai konstatētu mazuļu skaitu. Vajadzības gadījumā saskaņojiet savu apmeklējumu ar mājas iedzīvotājiem, lai izvairītos no nevēlamiem konfliktiem. Bez tam, nereti viņi varēs Jums sniegt pilnīgākas ziņas par tām, ko spēsiet ievākt reto apmeklējumu reizēs (t.sk. par ligzdas vecumu, vai ligzdas pamats ir cilvēka likts, kad atlidojuši, par konfliktiem ar citiem stārķiem, par mazuļu skaitu, par olu un mazuļu bojāeju u.c.).

6. Uzskaiti nevajadzētu veikt sliktos laika apstākļos – ja ir lietus un/vai stiprs vējš.

7. Iezīmējiet kartē noietos (nobrauktos) maršrutus.

8. Lūdzam sniegt ziņas par visām iepriekš zināmajām ligzdām. Ja kādu no tām neesat apmeklējis, tad atzīmējiet to. Ja Jūsu anketā parādās jauna ligzda, lūdzam piezīmēt, vai tā ir nupat uzcelta, vai arī bijusi jau agrāk, tikai Jūs to neesat zinājis. Protams, rakstiet arī tad, ja ligzda gājusi bojā (ja iespējams – kāpēc).

9. Ja uz kādu no jautājumiem nav iegūta atbilde, noteikti rakstiet “nav zināms”; tas katrā ziņā būs vērtīgāk nekā izdomāta atbilde.

10.  Atcerieties, ka pārāk daudz pierakstīt nemaz nav iespējams! Jo vairāk ziņu jūs iegūsiet, jo labāk.

11. Lai Jums labi veicas!

anketa2015

 

Advertisements