Ekoskolas tēma – “Transports”

Šogad PII”Annele” Ekoskolas galvenā tēma ir „Transports”

Ekoskolu kopīgie mērķi ,apgūstot tēmu „Transports” ir:

  • Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
  • ecotrasportSadarboties ar vietējo pašvaldību un par transportu atbildīgajām amatpersonām, lai izveidotu drošāku maršrutu bērnu nokļūšanai uz skolu.
  • Nodrošināt drošus un atbilstošus apstākļus skolēnu un darbinieku nokļūšanai uz skolu ar velosipēdu.
  • Padziļināt izpratni par sabiedriskā transporta izmantošanu.

Ieteikumi mācību procesa realizācijai:

  • novērtēt satiksmes ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti;
  • izteikt priekšlikumus vides un satiksmes drošības uzlabošanai;
  • izmantot, izskaidrot un zīmēt kartes;
  • Iepazīties ar dažādiem transporta līdzekļiem un to ietekmi uz vidi
  • sarunāties ar dažādām auditorijām par transporta jautājumiem.

Cien.Vecāki!

Gaidām jūsu ierosinājumus , piedāvājumus sadarbībai  transporta tēmas apgūšanā  mūsu bērnudārzā. Jūsu atbalsts mums nepieciešams.

Advertisements