VELOCELIŅA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

VELOCELIŅA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1. VELOSIPĒDU LĪDZ VELOCELIŅAM AIZSTUMJ.
2. BRAUKT BULTIŅU NORĀDĪTĀJĀ VIRZIENĀ.
3. BRAUKT IEVĒROJOT CEĻA ZĪMES.
4. PIRMS KRUSTOJUMA APĻA SAMAZINA ĀTRUMU UN DOD CEĻU BRAUCOŠAJIEM PA APLI.
5. BRAUCOT IEVĒROT DISTANCI, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IZMANTO ZVANIŅU.
6. APDZĪŠANU VEIKT PA IEKŠĒJO MALU.
7. VELOSIPĒDA MAIŅU UN APSTĀŠANOS VEIKT TRASES MALĀ.
8. PAR ATKĀRTOTU NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU, NEĻAUJAM IZMANTOT VELOCELIŅU VIENU DIENU.
9. BĒRNI, KURI MĀCĀS BRAUKT AR RITENI, AR SKREIJRITENI, AR MAŠĪNĪTĒM BRAUC PA MAZO APLI (VAI IET UZ SPORTA LAUKUMU PIEAUGUŠĀ PAVADĪBĀ).
10. INVENTĀRA (VELOSIPĒDU, ĶIVERES UTT.) MAIŅA NOTIEK ATBILSTOŠI GRUPAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM.
11. AR VELOSIPĒDU BEZ DROŠĪBAS ĶIVERES BRAUKT AIZLIEGTS!
12. AR SKRITUĻSLIDĀM, SKRITUĻDĒLI BEZ DROŠĪBAS ĶIVERES UN AIZSARGIEM BRAUKT AIZLIEGTS!

P.S. Iesakām pie velosipēda piestiprināt plāksnīti ar bērna vārdu.
! Pirmsskolas vecuma bērni, kuri nav „Anneles” audzēkņi veloceliņu PII „Anneles” teritorijā drīkst izmantot tikai pilngadīga ģimenes locekļa pavadībā/klātbūtnē.
! Veloceliņa lietošana notiek laikā no 18:00 – 19:00 iestādes personāla klātbūtnē.

Advertisements