MAIJS

MAIJS

Attēlu rezultāti vaicājumam “maijs”

Laiks Aktivitāte( notikums), atbildīgie Dalībnieki
02.05.8.00 Pieredzes brauciens uz Limbažu pirmsskolām ( vadītāja) Skolotāju palīgi un citi nepedagogi
07.05.9.30 Nodarbība Ropažu skolā un iepazīšanās ar skolu ( atb.gr.sk.) “Kārumnieki”

“Kriksīši”

08.05.13.30 Tikšanās ar Pikleres pedagoģijas zinātāju fizioterapeiti K.Hēlu ( vad.vietn.izgl.jomā) Skolotāju palīgi un skolotāji
Pavasara koncerti ar vecākiem
09.05.17.00   Buciņi
16.05.16.30   Brīnumpupa
23.05.16.00   Taurenīši
29.05.16.00   Prātnieki,Cīrulīši,Kāpēči
15.05.8.15. Darbinieku ekskursija uz Energoefektivitātes centru jūrmalā ( Ekoskolas koordinatore)  
17.05.8.40 Dobeles novada pirmsskolu pedagogu uzņemšana un pieredzes apmaiņa ( vadītāja)  
29.05.15.30 Ģimenes diena ( vad.vietn.izgl.jomā) bērni, vecāki un darbinieki
27.05.-31.05.

Izlaiduma nedēļa ar dažādām aktivitātēm.

“Kārumnieki”

“Kriksīši” ( gr.skolotājas,mūzikas skolot., vad.vietn.izgl.jomā)

27.05. Absolventu ekskursija uz Tērveti
28.05. Atvadu koncerts un “Gudrās spēles”
29.05. Ģimenes diena,vakara disenīte un nakšņošana teltīs
31.05.

14.00

17.00

Izlaidums  

“Kārumnieki”

“Kriksīši”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements