Septembris

Attēlu rezultāti vaicājumam “septembris”

Kad pīlādži sārtojas , tad vasara neatturami tuvojas rudenim. Rudenī daudz kas ir gatavs, nobriedis.

Noziedēja rudzu druva

Sidrabiņa ziediņiem;

Dod, Dieviņi ,siltu sauli,

Lai ir labs briedumiņš.

Kas tas ir – briedums?    (Vesels, gatavs,lietojams,pilns, sulīgs,savlaicīgs?)

Vai pusdienlaiks ir dienas briedums?

Kas nobriest augustā? Kas- septembrī?

Kas nobriest augustā? Kas- septembrī?

Laiks Aktivitāte( notikums), atbildīgie/ dalībnieki Piezīmes
3.09.12.00 Zinību diena, “Anneles” vīzijas papildināšana ( aptauja vecākiem)

( atb.Elīna, Laura, Vizma)

 

Svētku līnija, tikšanās grupās,aptauja”Kas jūsuprāt ir nepieciešams jūsu bērnam, lai viņš justos laimīgs “Annelē”?”
10.09.13.30 Pedagoģiskā sēde ( atb.Vizma)

 

Jaunā mācību gada aktualitātes, Gada prioritāšu apstiprināšana
12.09.13.15;

14.00

Darba drošības instrukcija darbiniekiem( atb.Iveta)
14.09.10.00-16.00 Ekoskolu apbalvošanas pasākums, Zaļā karoga saņemšana

( piedalās Laila Klētniece, Inga Bleidele, Solvita Nikolajeva, Vizma Mužika)

Dalība aktivitātē “Laika kapsula” ( sagatavot vēstījumu ievietošanai “Laika kapsulā”- “Bitītes”), sagatavot sveicienu FEEdelegātiem no Marokas( “Kriksīši”)
14.09.10.00-13.00 Pierīgas pirmsskolu metodiķu iepazīstināšana ar “Anneles ” pieredzi , realizējot projektu Skola 2030 ( pieredzē dalās Raina Zeltiņa, Daiga Hercberga, Daiga Veisa)
17.09. UZSĀKAM RĪTA VINGROŠANU (sporta sk. Laura) Pirmā grupa 8.00, otrā- 8.30.
21.09.10.00 Olimpiskās dienas vingrošana Sagatavošanas grupām laukumā pie RKIC kopā ar Ropažu v.-sk.,
21.09.visas dienas garumā Stafetes un citas sportiskas aktivitātes  visām grupām
25.09.11.00 Pierīgas pirmsskolu administrācijas apspriede ( Vēsma Eglīte, Vizma Mužika) Dalīties ar LP piemēriem
26.09. 8.30 – 15.00 Pieredzes skola Pierīgas pirmsskolu skolotājiem ārmācībā un IT lietošanā mācību procesā ,izmantojot Somijā un Čehijā gūto pieredzi( atb. Daiga H., Laila K.) Pieredzi Somijā un Čehijā apguva Vēsma Eglīte  ,DaigaHercberga., Vizma Mužika,Laila Klētniece, Gita Muceniece, Zanda Āboliņa
27.09. Starptautiska konference vardarbības pret bērnu novēršanai”Ar ko piepildīt mūsdienīga Džimbas pertfeli?” ( Inese Biteniece)
28.09.10.00 ”Cipari-pipari” Leļļu teātris “Rieksta pasakas”
  Miķeļdiena ar orientēšanās uzdevumiem( atb.Laura Janisa un Elīna Lukstiņa, gr.sk.)
28.09. Pilotskolu aprobācijas seminārs drāmā( Inese Skukovska, Līga Garā)
Grupu vecāku sapulces
17.09.18.00 “Kāpēči”
20.09.17.30 “Brīnumpupa”
25.09.17.30 “Buciņi”
26.09.17.30 “Bitītes”
27.09.17.30 “Kriksīši”
02.10.17.30 “Puķuzirņi”
03.1017.30 “Prātnieki”
04.10.17.30 “Kārumnieki”
11.10.17.30 “Cīrulīši”

22.09.- “Tīrrade” piedalāmies Baltijas jūras piekrastes attīrīšanā.

Pirmdienās 13.30 5-minūtes skolotājām, otrdienās- 14.00 tikšanās ar skolotāju palīgiem ( pēc vajadzības)

 

– –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements