Februāris

MARTS

6233d068-89fb-4c8e-b2ca-09c1473e2ae9

 

 

Laiks Aktivitāte( notikums), atbildīgie Dalībnieki
5.,12.,19.03. 9.3010.30;

10.30-11.30

 

Nodarbības par veselīgu uzturu ( Ropažu novada Veselības veicināšanas projekta ietvaros) “Bitītes” un “Buciņi”
29.03.10.00 “Iluzionisti” visiem
11.03. 9.00- 15.00 Pierīgas izglītības iestāžu forums”21.gadsimta izaicinājumi sadarbībā pirsmsskolas un sākumskolas izglītībā” Ādažos Piedalās Vēsma Eglīte, Antra Saleniece, Inese Biteniece. Ar savu labo praksi dalās Daiga Veisa un Anda Kalniņa.
14.03.9.00-17.00 Skola 2030 pirmsskolas izglītības konference”Darbojos, izzinu-mācos ar prieku!” Valmierā
  • Darbnīcu “Vide, kurā mācīties ar prieku ” vada Anda Kalniņa, Daiga Hercberga, Raina Zeltiņa.
  • Ar “Anneles” pieredzi izstāžu stendos dalās Vēsma Eglīte,  Daiga Veisa, Vizma Mužika.
  • Diskusijā “Kam svētki pirmsskolā?” piedalās Daiga Hercberga
21.03. Dalība starptautiskā konferencē -Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no Īslandes un Norvēģijas ( privātās pirmsskolas “CreaKids “organizēts pasākums).
20.03. pēcpusdiena Konferences dalībnieku no Norvēģijas  un Īslandes uzņemšana “Annelē”.  Iepazīstināšana ar vidi , kopīgas rotaļas un spēles, piedaloties sagatavošanas grupu bērniem.
11.03.RC Ropažu vidusskolas pirmo klašu skolotāju vizīte un dalība sagatavošanas grupu mācību procesā.

 

Advertisements