Aicinām piedalīties mūsu Ekoskolas pētījumā

imagesMēs-par videi draudzīgu rīcību!

    Vai tu zināji, ka….?

  • 100 tonnas pārstrādāta stikla=100 tonnas jaunu pudeļu.
  • Stikla pārstrādei nepieciešamie resursi ir stipri mazāki salīdzinājumā ar pirmējo ražošanu no smilts, sodas un kaļķakmens maisījuma. Gaisa piesārņojums,kas rodas ražojot pudeles no pārstrādātā stikla, ir par 20% mazāks, bet ūdens piesārņojums –par 50% mazāks salīdzinājumā ar pirmējā stikla ražošanā radušos piesārņojumu.
  • 670 alumīnija bundžiņas =1 velosipēds.
  • 27 PET pudeles = 1 džemperis
  • 10 PET pudeles=1 bruģa ķieģelis

Aicinām  piedalīties mūsu Ekoskolas pētījumā

Katrs iepakojums ātrāk vai vēlāk pārvēršas atkritumos.

Dzeltenais atkritumu konteiners Ropažu novadā  domāts  plastmasas maisiņu,  PET pudeļu un plēvju savākšanai..

Zilais atkritumu konteiners Ropažu novadā domāts stikla pudeļu un  burku savākšanai.

Pētījuma mērķis: veicināt ģimeņu līdzdalību Ekoskolas uzdevumu izpildē, darbojoties kopā ar bērnu.

Pētījuma dalībnieki: PII”Annele” bērnu un darbinieku  ģimenes .

Uzdevums: Izskaitiet, cik visu veidu   plastmasas maisiņu , dažādu  PET pudeļu un stikla pudeļu un burku   jūsu ģimene pārnes mājās no veikala vienas nedēļas laikā ! Pētījums ilgst no 20.janvāra līdz 26.janvārim. Rezultātus atspoguļojiet tabulā, kuru 27.janvāra rītā atnesiet uz grupu. Pētījums veicams, līdzdarbojoties  bērniem ( bērni skaita, pieraksta, šķiro….).

DIENA Maisiņu skaits PET pudeļu skaits Stikla pudeļu un burku skaits Šķirojamjā/nē Piezīmes
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
CETURTDIENA
PIKTDIENA
SESTDIENA
SVĒTDIENA

Cien. vecāki! Par dalību  PII”Annele” organizētajās aktivitātēs( radošās darbnīcas, pētījumi, sporta dienas, tirdziņi u.c.) kas saistītas ar Ekoskolas darbību, ģimenes saņems pateicības zīmes, kuras summēsies mācību gada laikā un pavasarī čaklākajiem pārvērtīsies dāvaniņās.

Advertisements